Allmänt.

Föreningens medlemsmöten äger rum i Fjällbacka-Service med start kl. 15.00.
Kostnaden för måltiderna är 60:-
Anmälan om deltagande senast torsdagen före mötet till antingen Gunborg (0525-10486) eller Reine (070 654 6628).
Hjärtligt Välkomna!

15 oktober

Medlemsmöte

PROGRAM

  1. Annika Härenstam, med rötter i Fjällbacka, berättar om sin forskning inom Organisation och arbetsmiljö i offentlig sektor.
  2. Rapport från samrådsmötet med Aktiva Seniorer, syd och väst, i Ystad den 7 oktober.
  3. Rapport angående medverkan i Tanums kommuns flyktingintegration
  4. Presentation av planerade cirklar i höst:
  • Musiklyssning
  • Datoranvändning (Nybörjare),
  • Litteratur,
  • Kreativ bildsamverkan
  1. Förslag till höstresa presenteras

26 november

Medlemsmöte
Roland Joelsson berättar om livet före och efter sin stroke.

17 december

Traditionellt julgille
Glögg med tillbehör. Julbuffé, julsånger, julberättelse och förhoppningsvis besök av Knalle Jul (Evert Taubes visa gestaltad av Reine.)

15 januari 2017

Teaterresa till Karlstad "Les Miserables" med Wermlandsoperan.
Pris för resa, entré och lunchbuffé 795:- kr.
Anmälan till Reine, tfn  070-654 66 28

19 januari 2017

Start skrivarkurs för Gun Berger "Lust att skriva".
Övriga dagar 23/2, 23/3, 20/4, 18/5.
Anmälan till Neta 070-311 23 63

28 januari 2017

Månadsmöte. Program bestäms senare.

9 februari 2017

Endagsutflykt till Borås för besök på Textilmuséet och träff med Aktiva Seniorer Borås.
Anmälan till Reine tfn 070-654 66 28 eller Neta 070-311 23 63

25 februari 2017

Månadsmöte. Program fastställs senare

25 mars 2017

Årsmöte 2017 med bl a stadgeenliga val. Kallelse kommer att skickas ut i god tid.