Aktiva Seniorer Ranrike höll ordinarie årsstämma den 25 mars i Fjällbacka Service.

Förhandlingarna blev helt odramatiska och var snabbt avklarade.  Roger Olsson valdes in som ny styrelseledamot och ersatte Sylvia Hovbrender som avböjt omval på grund av osäkra framtidsförhållanden.  I övrigt blev det omval på alla poster.  Styrelsens sammansättning i dess helhet hittar du på följande länk http://ranrike.aktivaseniorer.com/index.php/foereningen/styrelse

Efter mötesförhandlingarna skulle Susanne Rydin enligt förhandsprogrammet ha föreläst om Afro-Cubanska Gudar, men hon hade tvingats meddela förhinder av personliga skäl. Susanne befann sig i Stockholm och kunde följaktligen inte medverka.  Med kort varsel gjorde då Neta Almeida ett uppskattat inhopp med ett kåseri om sina erfarenheter som konststuderande i Wien och som fortsatt utlandssvensk i Österrike under fyra decennier.  

Räkfrossa med bröd, smör, ost och kaffe på maten avslutade den gemytliga tillställningen.