Bli medlem i Aktiva Seniorer Ranrike

Hjärtligt välkommen att bli medlem i vår förening!

Den tredje åldern, efter barndomen och arbetslivet, när man själv bestämmer över sin tid, är för många den allra bästa perioden i livet.

Alla studier och undersökningar visar att dagens seniorer har föga gemensamt med tidigare generationers ”gamlingar”. Numera är vi äldre oftast väldigt aktiva. Vi vill fortfarande utvecklas genom vettig sysselsättning och intressanta, berikande upplevelser. Äntligen får vi tid att odla intressen vi inte hunnit med tidigare i livet. Dagens seniorer vill ha, och behöver för att må bra, en meningsfull tillvaro.

Därför har vi som pensionärer ofta behov av att förnya det nätverk, och ersätta den sociala gemenskap som kontakten med människor på arbetsplatsen erbjöd.  Det tomrummet kan ett medlemskap i en intresseförening som Aktiva Seniorer fylla.  Och inte bara det. Genom att bli medlem i vårt förbund stöder du också en organisation som bevakar de äldres intressen i samhället.

Vi måste stå emot när makthavarna naggar på våra pensioner eller nedrustar den sjukvård och äldreomsorg vi alla så småningom blir beroende av! Aktiva Seniorer Ranrike är representerad i det kommunala pensionärsrådet och i Folkhälsorådets äldregrupp i Tanums kommun och även i Västra Götalands norra hälso- och sjukvårdsgrupp.

Bli medlem i Aktiva Seniorer Ranrike!

Årsavgift: År 2017: 100:- kr
Bankgiro: 5722-7860

Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal betalar vid inträdet gällande årsavgift för det kommande året. Avgiften inkluderar då de kvarvarande månaderna för innevarande år. Detta innebär att medlemmen registreras som medlem det år betalningen kommit föreningen tillhanda, men intäkten periodiseras till kommande år och tas upp som intäkt först året efter det att inbetalningen gjorts.

Medlemsförsäkringen gäller först när medlemsavgift erlagts.

Du kan anmäla dig här på vår hemsida och sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 5722-7860.

V.v. fyll i nedanstående fält för att ge oss Dina kontaktuppgifter.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om Du har några frågor eller synpunkter i sammanhanget. Det finns en förteckning över styrelsens ledamöter under menyn "Styrelse".
Varmt välkommen till en berikande gemenskap!
Reine Olson
(Ordförande)

Captcha image 1201Captcha image 2698Captcha image 6037Captcha image 9023