Med kort varsel ersatte Huriye Demircioglu, med rötter i Turkiet, den föredragshållare som tidigare planerats men som fått förhinder.  

Huriye flyttade till Sverige som 19-årig brud för sexton år sedan. Frieriet skedde i Turkiet.  Maken är en svenskfödd man med turkiska föräldrar.  De senaste femton åren har paret varit bosatt i Tanums kommun.  De har två barn.  Ett tredje förlorades i en tragisk olyckshändelse för sex år sedan.

Huriye är ordförande i Tanums Kulturförening som bl a arrangerar språkcafé för barn och vuxna två gånger i veckan.  Den satsningen utgör en del av Tanums kommuns integrationsarbete för nyanlända kommuninvånare.      

Slumpmässigt sammanföll dagen för föredraget med den månadslånga muslimska fastan Ramadan, vars innebörd förklarades tydligt och enkelt för den intresserade åhörargruppen. Under 29 eller 30 dagar måste alla rättrogna muslimer fasta, det vill säga avhålla sig från att äta, dricka och ha sexuellt umgänge från gryning till solnedgång.  Lyssnarna fick även i övrigt en initierad och intressant inblick i en muslimsk familjs religiösa traditioner.  Bland annat förklarades de gamla och kvarlevande företeelserna ”Noas gröt” och ”Ashura”.

Efter avtackning serverades en måltid bestående av laxmousse med sallad, smör, bröd och ost med kaffe och kaka på maten.  Den kunde Huriye naturligtvis inte delta i av religiösa skäl.

Avslutningsvis orienterade ordföranden om kontakter han haft med Aktiva Seniorer i Lysekil.  Samtal som hade resulterat i ömsesidiga förhoppningar om framtida samverkan när det gäller medlemsaktiviteter. Redan denna sommar finns möjligheter för Ranrikes medlemmar att haka på ett par planerade utflykter.  Se Kalendern!